Cyklistický průvodce Olomoucí

Tato stránka se průběžně dokončuje, zatím je zde popsána část Moravské stezky, probíhající Olomoucí. Zbytek budu doplňovat.

Na myšlenku vytvořit internetového průvodce Olomoucí mne přivedlo vydání mapy "Olomouc na kole", tvorba internetového průvodce Vídní a především bakalářská práce slečny Lucie Němcové o průběhu cyklistických tras Olomoucí. Ostatně výsledek její práce vidíte na mapě.

 

Nové trasy v Olomouci
Mapa Olomouce

Olomoucí prochází dvě dálkové cyklostrasy, Moravská a Jantarová, a protože alespoň přibližně sledují základní směry sever - jih a západ - východ, můžeme projížďku Olomoucí sledovat právě po směru těchto dvou cyklotras, ostatní na ně navazují:

 

Moravská stezka

Byla slavnostně otevřena 10.6.1998 (osobně jsem se zúčastnil jízdou v pelotonu z Ostružné do Olomouce) a od té doby přivádí a odvádí doslova davy cyklistů do a z CHKO Litovelské Pomoraví. Projeďme se i my alespoň viruálně Olomoucí po Moravské stezce ze severu na jih.
Startovní místo naší projížďky je parkoviště přírodního koupaliště Poděbrady. Vyjedeme po vyjeté stezce Planými Loučkami k mostku přes Mlýnský potok a potom asfaltovou stezkou (foto vlevo) přijedeme až k dalšímu mostu, přes který vjedeme do městské části Řepčín a po asi deseti metrech odbočíme vlevo do Břetislavovy ulice. Po projetí touto ulicí se napojíme na nádherný úsek asfaltové stezky (viz foto vpravo), která zde byla postavena v roce 2003 z rozpočtu statutárního města Olomouc. Místní obyvatelé mi jen potvrdí, že ve srovnání s předchozím stavem polní stezky je nynější jízda opravdu příjemným zážitkem. Z příjemného rozjímání jízdou jsme zanedlouho doslova vtaženi do městského provozu vyústěním a odbočením vpravo do ulice Jarmily Glazarové. (Pozor, chybí zde cykloturistická značka). Zhruba po 50-ti metrech přijedeme na zrekonstruované Mrštíkovo náměstí, kde doporučuji zahnout vpravo do Tomkovy ulice a po dalších 50ti metrech zahnout vlevo do Dolní Hejčínské. (Oficiální značení v mapě v této části uvádí trasu odbočení vlevo z ulice Jarmily Glazarové Mrštíkovým náměstím a dopravně zklidněnou komunikací dojet až na konec, kde se dá odbočit vpravo po úzké velmi hrbolaté uličce (Štolbova) přijet na Dolní Hejčínskou). Zakrátko po odbočení vlevo se ocitneme na křižovatce Dolní Hejčínské a Ladovy kterou přejedeme díky dobrým rozhledovým poměrům a přechodu pro chodce (foto zde). Po přejetí vjedeme na společnou stezku pro chodce a cyklisty, která vyústí do Wellnerovy ulice. Cestou unavení cyklisté zde mají možnost odbočit vlevo k plaveckému stadionu a osvěžit se koupáním, ostatní pokračují rovně až na její konec ke křižovatce s Hynaisovou ulicí. Pojedeme dále rovně a vzápětí se ocitneme na odbočce do ulice Palackého, kde zahneme doprava. V současnosti (září 2004) je sice již vybudován nový úsek cyklostezky odbočující z Wellnerovy ulice (u odbočky do Brožíkovy) na chodník podél tělovýchovné fakulty k Hynaisově ulici, přes kterou je plánován přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty, ale probíhající rekonstrukce budovy bývalých Dopravních staveb (budoucí sídlo magistrátu) a přilehlého parkoviště znemožňuje průjezd k Palackého ulici a dále do parku.

Smetanovy sady Nebezpečná situace je na Palackého ulici, kde asi po dvaceti metrech po odbočení je přechod, přes který odbočením vlevo překřížíme tuto ulici a ocitneme se v Čechových sadech. Opatrnějším cyklistům doporučuji sednout z kola a kolo přes přechod převézt. Po vjezdu do parku (Čechových sadů) je situace velmi příznivá pro cyklisty, protože vyznačený pruh nás povede celým parkem. (Tento úsek je snad jedním z nejstarších vyznačených úseků pro cyklisty). Zhruba po 100 metrech míjíme pomník Boženy Němcové a křížíme jiný úsek cyklostezky - vpravo odbočuje značená trasa č. 6025 do Těšetic a vlevo směr centrum. Pokračujeme však rovně a stezka nás přivede až k společnému přechodu pro chodce a přejezdu pro cyklisty přes Havlíčkovu ulici, který směřuje do Smetanových sadů (foto vlevo). Snad největší úspěch a zdroj pýchy olomouckých cyklistů je situace krátce po vjezdu do Smetanových sadů (viz foto vpravo). V roce 1999 díky nemožnosti legálně projet podélně Smetanovými Sady vznikl kolařský spolek, nazvaný "Olomoučtí kolaři", jak si můžete podrobněji přečíst zde. Moravská stezka se však stáčí vpravo a vede nás podél mostu k zadnímu vchodu pavilonu A výstaviště Flora, kde pokračuje odbočením vlevo do Zamenhofovy ulice, na jejímž konci se odbočením vpravo napojíme na chvíli na Jantarovou stezku.
Krátce po odbočení projedeme železničním přejezdem se zákazem vjezdu motorových vozidel a zhruba po dalších dvaceti metrech přijíždíme na křižovatku s ulicemi Polská a Schweitzerova. Situace je zde poměrně nepřehledná nejen díky výrazné půjčovně erotických filmů, ale hlavně díky hustému provozu a nenápadné vpravo odbočující cyklostezce (foto zde). Turistické značení před touto křižovatkou ukazuje pro pokračování přímý směr - do Schweitzerovy ulice a má prozatím pravdu, protože i když využijeme odbočení vpravo na onu nenápadnou cyklostezku podél Polské a po 50ti metrech zahneme doleva do Tolstého ulice, tak vzhledem k výstavbě před obchodním domem LIDL musíme opět zahnout doleva do Ibsenovy a pak odbočením vpravo se vrátit na frekventovanou Schweitzerovu ulici. Tak se přiblížíme ke křižovatce s Velkomoravskou ulicí, před kterou lze vjet na chodník, na němž je vyznačena cyklostezka a přijet ke světelně řízené křižovatce. Tato křižovatka je nejvíce frekventovaným místem co se týče automobilové dopravy, důrazně zde doporučuji jízdu po vyznačeném cyklistickém pruhu. Pokračujeme rovně i přes křižovatku a s podporou světelného značení pro chodce (pro cyklisty bohužel zde není) přejedeme na druhou stranu,kde nás vítá opět cyklistická stezka na chodníku (zdánlivě odbočující vpravo) vedoucí k zvýšenému přechodu přes tzv."malou" Schweitzerovu, kde odbočíme doleva. Poměrně úzkou a hodně obsazenou ulicí parkujícími vozidly pokračujeme rovně až k doleva odbočujícímu chodníku s cyklistickou stezkou, na niž zahneme.
Přijedeme hned k přechodu pro chodce, dokonce s ostrůvkem uprostřed - je to hezky upraveno, ovšem někdo zapomněl na velmi důležitou věc, a to že tudy pojedou cyklisté, kteří to zde nejen neznají, ale také ti, co chtějí použít cyklostezku z bezpečnostních důvodů. A tak nejen že chybí značka se šipkou doprava, naznačující vjezd do silnice, ale další obrovskou chybou této situace je, že při jízdě opačným směrem sice je turistická značka se šipkou vlevo (ovšem pouze s logem Greenways,ne s číslem trasy!), ale má-li cyklista dodržovat pravidla silničního provozu a současně chce zahnout vlevo na cyklostezku, musí zajet vpravo na chodník, otočit kolo a přejít po přechodu. Protože pravidla zakazují přejet po šikmých pruzích a cyklopřejezd zde není. 99,9% cyklistů raději pojede rovně po rušné a nebezpečné Schweitzerově. Škoda.
Abychom ale dokončili virtuální projížďku - skončili jsme na krátkém chodníku s cyklostezkou vedoucí k přechodu s ostrůvkem - sjedeme tedy vpravo a přijedeme ke křižovatce před obchodním střediskem BILLA. Pokračujeme rovně a přijedeme ke křižovatce typu "T" s Jižní ulicí. Zde se oddělíme od Jantarové stezky (odbočuje vpravo) odbočením doleva a hned asi po deseti metrech odbočíme vpravo (opačný směr na fotce je zde). Další jízdou tak přijedeme podél garáží a domků k polní cestě, které odbočuje jakoby vpravo a po ní přijedeme k rybníku místními zvanému "Hamryz". Moravská stezka pokračuje dál, ovšem náš průvodce po ní zde končí, protože zde končí Olomouc. A tak pokud chcete poznat více Olomouc, neváhejte sledovat průvodce po Jantarové stezce.

Zpět na začátek

Jantarová stezka

Jantarová stezka byla slavnostně otevřena 8.6.1999 (rovněž jsem se účastnil jízdy v pelotonu z Ostravy do Olomouce) a protíná území Moravy také severo-jižním směrem, ovšem díky směru Prostějov - Olomouc - Přerov tak Olomoucí prochází spíše východně-jihozápadním směrem. My se vydáme od jihozápadu na východ, opačný směr samosřejmě otočí všechny odbočky. Místo startu jsem zvolil u božích muk před (nebo za) Olomoucí-Slavonínem - viz foto zde. Jantarová stezka zde přijíždí z Nedvězí a pokračuje sjezdem dolů kopcem. Pozor, nerozjíždějte to příliš, protože krátce po vjezdu do Olomouce nás čeká odbočení vpravo u kapličky. Naštěstí jedeme po hlavní ulici, nicméně je poměrně frekventovaná. Další levotočivou zákrutou přijíždíme ke křižovatce, přes kterou pojedeme opět po hlavní ulici mírně vpravo (pozor, odbočka úplně vpravo vede do Nemilan!). Vjedeme tak na rovnou Jižní ulici, po které snadno přijedeme až doleva odbočující Schweitzerovy ulice. Zde odbočíme vlevo.

Zpět na začátek

6025: Olomouc - Těšetice - Bouzov

Místo startu této cyklotrasy se nachází v Čechových sadech, konkrétně na křížení s Moravskou stezkou. Jen bych rád upozornil, že turistická značka označující směr této cyklotrasy uvádí číslo chybně 6009 (viz foto). Nenecháme sr tímto nedostatkem zmást a vyrazíme.

Zpět na začátek

 

Závěr

Autor: Ing.Václav Dostál
Komentáře, připomínky a náměty posílejte na adresu vaclav.dostal@tucd.cz.